ถังตกตะกอนแบบ AQUA-PULSE CLARIFIER

ถังตกตะกอนแบบ AQUA-PULSE CLARIFIER

ถังตกตะกอนแบบ AQUAPULSE CLARIFIER มีข้อดีหลายประการดังนี้

  • ไม่มีชิ้นส่วนทางกลที่เคลื่อนไหว  การซ่อมบำรุงต่ำ
  • สามารถรับอัตราการกรอง (Surface Loading) ได้ถึง 4 ลบ.ม./ตร.ม./ชม. ทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งขนาดเล็กประมาณ  1 ใน 4 ของถังตกตะกอนแบบ Conventional
  • ตะกอนที่ทิ้งจะมีความหนาแน่นมาก มีน้ำที่สูญเสียไปกับตะกอนน้อย
  • บังคับควบคุมการใช้งานง่าย และใช้สารเคมีในการตกตะกอนน้อยกว่าแบบ Conventional
  • รับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำดิบและความขุ่นที่เข้าได้มาก
  • สามารถรับค่าความขุ่นของน้ำดิบได้สูงถึง 500 NTU และคุณภาพน้ำที่ออกจากถังตกตะกอน  AQUA-PULSE  มีค่าความขุ่นไม่เกิน 10 NTU

วิธีการทำงานของถังตกตะกอน AQUA-PULSE CLARIFIER

DIAGRAM ILLUSTRATING THE OPERATION OF AQUA-PULSE CLARIFIER

1-RAW WATER INLET                                                              7-TRANQUILLIZERS
2-VACUUM CHAMBER                                                             8-SLUDGE CONCENTRATORS
3-LEVEL SWITCH                                                                      9-SLUDGE BLOW-DOWN VALVES
4-VACUUM PUMP                                                                     10-CLARIFIED WATER CHANNEL
5-RAW WATER DISTRIBUTION CHANNEL                               11-REAGENT INJECTION
6-RAW WATER PERFORATE DISTRIBUTION  PIPES             12-AIR VENT VALVE

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบถังตกตะกอนแบบ Aqua-Pulse กรุณาส่ง E-Mail มาที่ info@ttytech.com เรายินดีออกแบบให้เหมาะสมกับระบบและความต้องการในการใช้น้ำ