เครื่องทำน้ำอ่อน (Water Softener)

เครื่องทำน้ำอ่อน (Water Softener)

เครื่องทำน้ำอ่อน ( Water Softener)

1.THE SOFTENING  PROCESS

Water softening is usually a four-step operation  :   service,  backwash, regeneration and rinse – in the order given.

หากต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบระบบ ทำน้ำอ่อน (Softener) กรุณาส่ง E-Mail มาที่ info@ttytech.com ทางเรายินดีออกแบบระบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

For more information about Softener: Download Catalogue Here