เครื่อง RO (Reverse Osmosis)

เครื่อง RO (Reverse Osmosis)

Reverse Osmosis
The “Gentle” Water Technology Modeled on Nature Itself

Reverse Osmosis, a membrane-separation process Removes all water impurities of molecular weight >200 Daltons in a single processing stage Reverse Osmosis
system thus extract :

• up to 99.9% of all organic compounds

• up to 99.9% of suspended matter and particulates

• up to 99% of all colloids

• up to 99.9% of all bacteria and pyrogens

• up to 95%-99% of all dissolved minerals

How Reverse Osmosis works :

Reverse Osmosis processing is based on a reversal of the natural process of osmosis. This is why is
called “reverse osmosis” or “counter-osmosis” in Reverse Osmosis processing, a pressure greater
than the natural osmotic pressure is externally applied to a concentrated solution. This forces
water molecules to pass through a semipermeable membrane, from the concentrated solution into the
dilute solution, diluting the later even further. The concentrated solution (the higher
concentration levels in the raw water) is termed
the “concentrate” while the dilute solution (the partially demineralized water) is termed the
“permeate”

หากต้องการสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบระบบ Reverse Osmosis กรุณาส่ง E-Mail มาที่ info@ttytech.com

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมระบบ Reverse Osmosis สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้