ค้นหา

น้ำกลั่น Distilled water และ น้ำกลั่นบริสุทธิ์ Deionized Water ต่างกันหรือไม่

Distilled Water จะเป็นน้ำกลั่น ซึ่งเกิดจากขบวนการต้มน้ำจนเป็นไอ และกลั่นตัวมาเป็นรูปแบบของเหลวอีกครั้ง จึงเรียกว่า น้ำกลั่น ปกติที่กลั่นโดยวิธีธรรมดานี้ Distilled Water จะไม่สามารถกำจัดแอมโมเนีย หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ น้ำที่กลั่นใหม่ๆ จะมีค่า Conductivity ประมาณ 1 – 2 µS/cm และจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 – 4 µS/cm หลังจากเก็บไว้ 2 – 3 สัปดาห์

Deionized Water ( DI Water ) การนำน้ำมาผ่านการขจัดไอออนออกด้วย Ion-Exchange Resin และ/หรือ Reverse Osmosis ทำให้ได้คุณภาพน้ำที่แทบจะไม่มีประจุไอออนหลงเหลือ และมีค่า Conductivity ประมาณ 0.5 – 1.0 µS/cm

MAY High Purity DI Water ผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO), Electro-deionization (EDI) และ Ultraviolet Water Purifier (UV)


ระบบ Reverse Osmosis (RO) สามารถกำจัดสาร อินทรีย์วัตถุเช่น คอลลอยด์, แบคทีเรีย, ไวรัสที่อยู่ในน้ำ รวมไปถึงสารประกอบอนินทรีย์ที่ทำให้เกิดประจุไออออนของเกลือแร่ต่างๆ


ระบบ.Electro-deionization.(EDI).เป็นระบบที่ประกอบด้วย Ion-selective membranes, Ion-exchange resin และแรงดันไฟฟ้าที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการกำจัดประจุไอออนของเเกลือแร่ต่างๆของสารอนินทรีย์, สารละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 และแอมโมเนีย NH3 ซึ่งทำให้น้ำที่กลั่นออกมามีค่าความบริสุทธิสูงและมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ


น้ำกลั่นของเรามีค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity).หลังระบบ EDI ≤ 0.1 ไมโครซีเมนต์ต่อซม. หรือ


0.01.มิลลิซีเมนต์ต่อเมตร. ทำให้น้ำมีคุณภาพสูงกว่าค่าที่กำหนดใน มอก.1287–2538.

ซึ่งเป็น มอก. สำหรับน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Water for analytical laboratory use)


น้ำกลั่นบริสุทธิ์ปราศจากไอออน MAY มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับห้องแล็บ งานผลิตเครื่องสำอาง ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ งานชุบจิวเวลรี่ ผสมสี เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ชิ้นงานที่ดีที่สุด ช่วยควบคุมคุณภาพของเครื่องสำอาง และสีสันให้คงที่ ช่วยยืดอายุการทำงานของแบตเตอรี่ ช่วยให้งานชุบโลหะมีคุณภาพชิ้นงานที่ดี ควบคุมความหนาของชิ้นงานได้สม่ำเสมอ และทำให้งานวิเคราะห์ในห้อง LAB มีความแม่นยำมากขึ้น