top of page

TORAY New UF Product

HFUG-2020AN : UF (Ultrafiltration) รุ่นใหม่ของ Toray โดยมีพื้นผิวการกรองสูงถึง 90 ตารางเมตร/ท่อน พื้นผิวการกรองที่มาก จะทำให้สามารถกรองน้ำได้มากขึ้น โดยใช้พื้นที่ติดตั้งเท่าเดิม วัสดุของเมมเบรนทำมาจาก PVDF (Polyvinylidene fluoride) คุณภาพสูง โดยคุณสมบัติเด่นของ PVDF คือ ป้องกันการอุดตันของสิ่งสกปรก ทนทานต่อการสัมผัสคลอรีน และ มีความแข็งแรงสูง ทำให้เส้นใย UF ของ Toray มีความแข็งแรง ไม่ขาดง่าย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทนทานต่อการสัมผัสสารเคมีต่างๆ


จุดเด่นของ UF Membrane TORAY เส้นใยมีความแข็งแรงทนทาน และ ไม่อุดตันง่าย โดยทั่วไป ปัญหาของการใช้ UF Membrane ที่เจอบ่อย คือ การอุดตันของ UF Membrane เมื่อมีการกรองผ่านไปซักระยะ ซึ่งปัญหาเกิดจากการที่มีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันในรู (Pore) ของเส้นใย และอีกปัญหาคือ การขาดของเส้นใย UF Membrane การขาดปกติจะขาดตอนที่ ล้างกลับ (Backwash) เมื่อมีการล้างกลับที่รุนแรง เพื่อ ทำความสะอาดสิ่งสกปรก อาจทำให้เส้นใย UF ขาดออกได้ เนื่องจาก UF Membrane ของ Toray ผลิตจากวัสดุ PVDF ที่มีคุณภาพสมบัติคือ แข็งแรง และไม่อุดตัน ทำให้สามารถลดปัญหาการอุดตันจากการกรอง รวมไปถึงเส้นใย UF ที่ขาดออกจากกันระหว่างการทำการล้างกลับ (Backwash) และ ล้างด้วยสารเคมี CEB (Chemical Enhance Backwash) เพราะเส้นใย PVDF มีความแข็งแรงสูง


Comments


bottom of page