ค้นหา

Ultrafiltration System (UF)

ระบบ Ultrafiltration คืออะไร?


ระบบ Ultrafiltration หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า UF คือการกรองผ่านเนื้อเยื่่อบาง หรือ ที่เรียกว่าเมมเบรน (Membrane) ซึ่งจะคล้ายคลึงกับระบบ Reverse Osmosis ที่ใช้ Hydro-static pressure เพื่อให้น้ำไหลผ่านเนื้อเยื่อชนิด semi-permeable.


ขนาดของรูกรอง (Pore size) ของ Ultrafiltration Membrane จะมีขนาดอยู่ที่ 0.01 ไมครอน ซึ่งจะสามารถกำจัดสารแขวนลอย เชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งของระบบ Ultra filtration (UF) คือสามารถนำมาใช้ เป็น Pre-Treatment สำหรับระบบ Reverse Osmosis ได้ ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane ได้ยาวนานขึ้น
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอีเมล
  • TTYTECH Facebook Page

2020 © Copyrights TTY Technology Ltd.