ถังกรองที่ใช้สำหรับระบบผลิตน้ำประปานี้  จะใช้เป็นแบบล้างด้วยน้ำและลมในลักษณะสวนทางกับการกรองซึ่งระบบนี้เป็นระบบการล้างที่ประหยัดปริมาณน้ำล้างและได้ผลดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการล้างด้วยน้ำเพียงอย่างเดียว

 

หลักการทำงาน

น้ำดิบจะไหลเข้าเครื่องกรองทรายทางด้านบนของเครื่อง  เพื่อทำการกรองเอาตะกอน ความขุ่นของสารแขวนลอยออก โดยการไหลผ่านชั้นกรองทราย  เมื่อเครื่องกรองทำงานไปถึงระยะเวลาหนึ่ง เครื่องกรองจะอุดตัน เนื่องจากตะกอนความขุ่นจะติดค้างอยู่บนผิวหน้าของชั้นทรายกรอง ทำให้ต้องมีการล้างกลับ (Backwash) ชั้นกรองทราย เพื่อให้ตะกอนความขุ่นที่ติดค้างอยู่ในชั้นกรองทรายหลุดออกไปจ