ถังตกตะกอนแบบ AQUA–PULSE CLARIFIER มีข้อดีหลายประการดังนี้

 • ไม่มีชิ้นส่วนทางกลที่เคลื่อนไหว  การซ่อมบำรุงต่ำ

 • สามารถรับอัตราการกรอง (Surface Loading) ได้ถึง 4 ลบ.ม./ตร.ม./ชม. ทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งขนาดเล็กประมาณ  1 ใน 4 ของถังตกตะกอนแบบ Conventional

 • ตะกอนที่ทิ้งจะมีความหนาแน่นมาก มีน้ำที่สูญเสียไปกับตะกอนน้อย

 • บังคับควบคุมการใช้งานง่าย และใช้สารเคมีในการตกตะกอนน้อยกว่าแบบ Conventional

 • รับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำดิบและความขุ่นที่เข้าได้มาก

 • สามารถรับค่าความขุ่นของน้ำดิบได้สูงถึง 500 NTU และคุณภาพน้ำที่ออกจากถังตกตะกอน AQUA-PULSE  มีค่าความขุ่นไม่เกิน 10 NTU

วิธีการทำงานของถังตกตะกอน AQUA-PULSE CLARIFIER

 

DIAGRAM ILLUSTRATING THE OPERATION OF AQUA-PULSE CLARIFIER

 • RAW WATER INLET

 • VACUUM CHAMBER

 • LEVEL SWITCH

 • VACUUM PUMP

 • RAW WATER DISTRIBUTION CHANNEL

 • RAW WATER PERFORATE DISTRIBUTION  PIPES

 • TRANQUILLIZERS

 • SLUDGE CONCENTRATORS

 • SLUDGE BLOW-DOWN VALVES

 • CLARIFIED WATER CHANNEL

 • REAGENT INJECTION

 •  AIR VENT VALVE

ถังตกตะกอนแบบ AQUA-PULSE CLARIFIER

 • ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มหรือ ปรึกษาปัญหาการออกแบบ
  Email : info@ttytech.com

  Tel: 0868919868

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอีเมล
 • TTYTECH Facebook Page

2020 © Copyrights TTY Technology Ltd.