น้ำกลั่นบริสุทธิ์ปราศจากไอออน MAY High Purity DI Water เหมาะสำหรับห้องแล็บ งานผลิตเครื่องสำอาง ทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์ งานชุบจิวเวลรี่ ผสมสี ใส่แบตเตอรี่ และอีกมากมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ชิ้นงานที่ดีที่สุด

 

MAY High Purity DI Water ผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO), Electro-deionization (EDI) และ Ultraviolet Water Purifier (UV)

 

ระบบ Reverse Osmosis (RO) สามารถกำจัดสาร อินทรีย์วัตถุเช่น คอลลอยด์, แบคทีเรีย, ไวรัสที่อยู่ในน้ำ รวมไปถึงสารประกอบอนินทรีย์ที่ทำให้เกิดประจุไออออนของเกลือแร่ต่างๆ

ระบบ.Electro-deionization.(EDI).เป็นระบบที่ประกอบด้วย Ion-selective membranes, Ion-exchange resin และแรงดันไฟฟ้าที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการกำจัดประจุไอออนของเเกลือแร่ต่างๆของสารอนินทรีย์, สารละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 และแอมโมเนีย NH3 ซึ่งทำให้น้ำที่กลั่นออกมามีค่าความบริสุทธิสูงและมีคุณภาพคงที่สม่ำเสมอ

 

น้ำกลั่นของเรามีค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity).หลังระบบ EDI ≤ 0.1 ไมโครซีเมนต์ต่อซม. ทำให้น้ำมีคุณภาพสูงกว่าค่าที่กำหนดใน มอก.1287–2538. ซึ่งเป็น มอก. สำหรับน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Water for analytical laboratory use)

 

จำหน่ายแบบ บรรจุขวด และ ไม่บรรจุขวด (ขนส่