บริการรับ ฟื้นฟูสภาพของเรซิ่น (Resin Regeneration)

 

Resin เป็นสารกรองที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนประจุกับน้ำ 

เมื่อ เครื่องทำงานไปได้ซักระยะ Resin จะหมดความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ ดังนั้น จึงต้องมีการฟื้นฟู Resin ด้วยสารละลายเข้มข้น

Ion Exchange resin regeneration

    ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอีเมล
    • TTYTECH Facebook Page

    2020 © Copyrights TTY Technology Ltd.