เคมีป้องกันตะกรันในระบบ Reverse Osmosis (RO)
Anti-scalant for RO system

ข้อดี

- มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันตะกรันในระบบ Reverse Osmosis (RO)

- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

MEMPRO

    ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอีเมล
    • TTYTECH Facebook Page

    2020 © Copyrights TTY Technology Ltd.