น้ำยา/เคมีป้องกันตะกรันในระบบ Reverse Osmosis (RO)

 

MEMPRO  เป็นสารเคมีที่ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเกิดตะกรันในระบบ Reverse Osmosis (RO).  MEMPRO จะประกอบไปด้วยสารประเภท Organo phosphonate และ copolymer ที่มีความสามารถในการกระจายตะกรัน ไม่ให้ตกผลึก (Dispersing Effect).

 

“MEMPRO”  an สามารถป้องกันตะกรันที่เกิดจาก แคลเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมซัลเฟตได้ เป็นอย่างดี และสามารถยืดอายุการใช้งานของ RO Membrane  

Mempro : เคมีป้องกันตะกรัน