P208 เคมีป้องกันตะกรัน ใน Cooling Tower (Antiscalant for Cooling Tower)


P208 เป็นสารเคมีที่สามารถแก้ปัญหาการเกิดตะกรันใน Cooling Tower อย่างดี โดยคุณสมบัติหลักของ P208 มีดังนี้

1. เพิ่ม ความสามารถ CaCO3 ให้มีความสามารถในการละลายในน้ำให้สูงมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตะกรันของหินปูน

2. บิดเบือนโครงสร้างของผลึกตะกรันทำให้การก่อตัวของหินปูนนิ่มตัวลงและไม่เกาะอยู่กับผนังท่อของ Condenserr

3. ทำให้ตะกอนกระจายอยู่ในน้ำและถูกกำจัดออกไปโดยการะบายความเข้มข้นทิ้ง

 

ข้อดีของ P208 น้ำยาป้องกันตะกรันใน Cooling Tower (Antiscale for Cooling Tower)

-ป้องกันตะกรัน

-ป้องกันการกัดกร่อนโลหะเหล็ก

-ป้องกัน และควบคุมจุลินทรีย์

-ป้องกันการกัดกร่อนท่อเหล็ก

-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะ ไม่มีส่วนประกอบโลหะหนัก

 

การตกผลิกของตะกรันในระบบหล่อเย็นนั้นทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของระบบทำความเย็นต่ำลง อันเป็นสาเหตุหลักของการสิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งโดยหลักๆ แล้ว ตะกรันจะเกิดได้จาก การระเหยของน้ำหล่อเย็น จะทำให้ สารละลายที่อยู่ในน้ำที่เหลืออยู่เข้มข้นมากขึ้นเรี่อยๆ จนตกผลึกกลายเป็นตะกรัน


ดังนั้นหนึ่งวิธีการแก้ปัญหาตะกรันใน Cooling Tower คือการใส่ สารเคมีป้องกันตะกรัน เพื่อไม่ให้ตะกรันเกิดนขึ้นในระบบ
 

P208