ระบบผลิตประปาแบบ UF คลอง 13

Provincial Waterworks Authority

ระบบผลิตน้ำประปาด้วยระบบ Ultrafiltration

Project Specifications

100 m³ / hr

City Water RO Plant

Project Gallery

1/1
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอีเมล
  • TTYTECH Facebook Page

2020 © Copyrights TTY Technology Ltd.