โรงงานยาสูบ Tobacco Plant

Tobacco

โรงงานยาสูบ นิคมโรจนะ

Project Specifications

Sand Filter 62.5 m3/hr, Carbon Filter 40 m3/hr, Softener 40 m3/hr.

Sand Filter and Soft Water

Project Gallery

1/1
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางอีเมล
  • TTYTECH Facebook Page

2020 © Copyrights TTY Technology Ltd.