top of page
426_edited.jpg

PROFESSIONAL WATER 

&

RECYCLE WATER SOLUTION

   ขอบเขตงานของเรา   

consult1.png
parts copy.png
repair.png

ออกแบบ ให้คำปรึกษา ติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี

จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์
และเคมี คุณภาพสูง

งานซ่อมแซมและบริการหลังการขาย

ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี เราพร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ

บริการเปลี่ยนสารกรอง (สารกรองทราย, สารกรองคาร์บอน, แอนทราไซต์, เรซิ่น และอื่นๆ) 

เปลี่ยนเมมเบรนยี่ห้อคุณภาพ, UF, สารป้องกันตะกรันคุณภาพสูงสำหรับเมมเบรน RO, และน้ำกลั่นบริสุทธิ์

บริการบำรุงรักษาระบบเชิงป้องกัน 
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ล้างระบบ RO ด้วยสารเคมีคุณภาพสูง

 สินค้าและบริการ 

    ผลงานของเรา   

property of TTY Technology www.ttytech.com

bottom of page